El GEN

El GEN-GOB Eivissa és una organització no governamental sense afany de lucre, legalment constituïda, que té com a finalitat, d’acord als seus estatuts, “aconseguir l’equilibri estable i definitiu entre les activitats humanes i la conservació de la natura per tal d’assolir un entorn de sostenibilitat ecològica i social.”

 

El GEN-GOB Eivissa és una organització plural, independent i lliure, què no depèn de cap organització política, financera o privada. Es finança, principalment, de les quotes dels seus socis, així com de la prestació de serveis vinculats al medi ambient, de la venda de publicacions i dels donatius.

 

Més informació a: www.gengob.org