El projecte

Nous horitzonts en política marina

Actualment a Europa, present i futur de les activitats a la Mar s’inscriuen en un marc de transformació de la perspectiva, expectativa i estratègies respecte a les polítiques aplicades els darrers anys. D’una part, la Política Marítima Integrada (2007) s’ha convertit en la plataforma més ambiciosa de la UE respecte del mar i les possibilitat d’aprofitament econòmic del territori i dels recursos marítims, abraçant activitats i recursos com l’energia, l’aqüicultura, el turisme marítim i costaner, els recursos minerals marins o la biotecnologia blava.

D’altra banda, la Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina (2008) creada per establir un marc d’acció comunitària per al medi marí, estableix l’obligació d’aconseguir un bon estat ambiental de les aigües marines d’Europa mitjançant l’elaboració d’estratègies capaces de mantenir la biodiversitat i preservar la diversitat i el dinamisme dels mars i oceans per a que estiguin nets, sans i puguin ser aprofitats de forma sostenible.

Aquesta normativa s’ha transposat, a l’estat espanyol, mitjançant la Llei 41/2010 de protecció del medi marí, amb la finalitat d’aconseguir el bon estat ambiental del medi marí, tenint presents, no només l’activitat pesquera, també l’impacte d’altres activitats humanes (navegació, instal·lació de producció energètica i de recursos minerals, turisme, biotecnologia, residus agrícoles i urbans, etc.). Pel que fa a la pesca, aquesta llei és de gran importància, atès que crea la Red de Areas Marines Protegides (RAMPE).

Efectivament, la nova Política Pesquera Comuna (PPC) afavoreix i impulsa les iniciatives de les flotes artesanals: assignant possibilitats de pesca segons criteris ambientals, socials, històrics i de pesca responsable; incentivant vaixells amb arts més selectives; i impulsant models de co-gestió (entesa com la participació de les parts interessades a les ferramentes de gestió dels recursos). En definitiva, les pesqueries artesanals o de petita escala passen a convertir-se en objecte preferent d’atenció política per afavorir la consecució d’objectius de sostenibilitat en sentit ample (ecològica, econòmica, socio-cultural i político-institucional).

 

La Mar, una responsabilitat compartida

La Mar, una responsabilitat compartida és un projecte del GEN-GOB Eivissa, iniciat el maig de 2013 i que compte amb el suport de la Fundació per a la Conservació d’Eivissa i de Formentera i ADESSIUM FOUNDATION, i té com a principals objectius: la millora de la qualitat ambiental de la mar i dels recursos marins.

Durant l’execució d’aquest projecte pretenem implicar als agents vinculats amb el medi marí (pescadors, centres de busseig, sector nàutic, administració, etc.) i treballar tots junts en la conseració i correcta gestió dels ecosistemes litorals i marins.