Què fem

La Mar, una responsabilitat compartida és un projecte de governança marina que treballa a diferents àmbits.

Treball en xarxa
 • Establir marcs de cooperació, governança i conscienciació entre els sectors públic, social i privat per avançar en l’ús sostenible dels recursos naturals.
 •  Gestió integral de zones de fondeig a Pitiüses. Treball conjunt amb administracions insulars i municipals, per definir un pla integral de fondejos a Pitiüses, que reverteixi la situació de degradació que pateixen les praderies de Posidonia oceanica, com a conseqüència del fondeig incontrolat d’embarcacions.
 • Promoure la cogestió com  eina de gestió del sector pesquer artesanal a Pitiüses. Seguint l’exemple d’eixit  d’altres comunitats de l’estat espanyol, volem donar a conèixer i fomentar la cogestió com a fórmula per implicar al sector pesquer a la presa de decisions i a la pròpia gestió de la pesca des del punt de vist de la seva sostenibilitat econòmica i ambiental.
 • Formem part i col·laborem amb l’Aliança mar Blava contra les prospeccions petrolíferes en el mar balear (participació en els grups de treball, recollida de signatures, debats públics, contacte i visites a altres llocs on hi ha projectes en marxa com Catalunya o Canàries, etc.)
 • Realitzem i/o col·laborem en campanyes amb altres organitzacions (WWF, Amics de la Terra, Eivissa antipetrolifera, Eivissa diu No, etc.) en defensa de la mar, de la pesca sostenible i a favor d’un nou model energètic basat en les energies renovables.
 • Realització de vídeos de sensibilització en defensa de la mar i dels recursos pesquers.

 

Sensibilització, Estudis e informes
 • Sensibilització als usuaris nàutics de la importància de no fondejar sobre les praderies de Posidonia oceanica.
 •  Elaboració i difusió de recursos per difondre el projecte i les pràctiques sostenibles vinculades amb la mar: Story Maps, infografies web, manuals de bones pràctiques, informes sobre fondejos, fullets, adhesius, etc. Ús de RRSS per donar difusió a les notícies del projecte i ús de la web marina.
 •  Fondeig incontrolat d’embarcacions.
 •  Estudi de l’erosió generada per embarcacions a platges i cales.
 •  Estudi de l’evolució de la praderia i l’escull barrera de Posidonia oceanica a la badia de Talamanca.
 •  Caracterització de les praderies de Posidonia oceanica a les principals zones de fondeig de les Pitiüses.
 • Anàlisi de la contaminació generada per l’abocament d’aigües residuals a la mar sense la necessària depuració (depuradores, sentines d’embarcacions). Realització d’analítiques d’aigua al litoral Pitiús.