COMUNICAT INFORMATIU

EL GEN ES MOSTRA SATISFET PER L’APROVACIÓ,  FINALMENT, DEL DECRET DE PROTECCIÓ DE LA POSIDÒNIA PER PART DEL GOVERN BALEAR

En els propers dies, esperam poder iniciar l’anàlisi del seu contingut i proposar les millores adients per a la conservació dels alguers balears.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient) ha presentat, finalment, el projecte de decret sobre la protecció de la Posidonia oceanica a les Illes Balears, iniciant-se, a partir d’avui, un procés de participació per tal que persones i entitats interessades puguin presentar els seus suggeriments, abans del procés d’informació pública.

Sense tenir encara coneixement del contingut, i per tant de quina potser l’efectivitat de la futura normativa en relació a la protecció i recuperació de la posidònia i els alguers de les Balears, volem manifestar la nostra satisfacció. Els impactes sobre la Posidònia, l’estat de conservació i la tendència dels alguers, la importància d’aquest ecosistema per a la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació del litoral i, fins i tot, la bona salut d’activitats econòmiques con la pesca i el turisme, fan imprescindible l’aprovació d’una normativa clara per a la protecció de la Posidonia oceanica.

Malauradament, però, la normativa no estarà vigent la present temporada turística. Volem recordar, que fa uns dies presentarem les dades recollides a la campanya d’estiu 2016, corresponent al control dels fondejos, on quedava reflectit l’impacte que pateixen les praderies de Posidonia oceanica pitiüses durant la temporada  estival. Més del 70% dels fondejos controlats per la Xarxa de Vigilància Ambiental (formada per voluntaris de la Creu Roja, de l’Associació de Voluntaris d’Eivissa i del GEN) afectaren la Posidònia, i durant el passat més d’agost, només a 8 platges d’Eivissa (Talamanca, es Xarco-es Jondal, Porroig, cala d’Hort, cala Vedella, cala Salada, Benirràs i cala Llenya) es comptabilitzaren 11.000  fondejos sobre P. oceanica, que generaren una degradació d’aproximadament 2-4 hectàrees/any.

En els propers dies, el GEN revisarà el decret en profunditat per tal de proposar canvis que el puguin millorar. L’objectiu comú és protegir adequadament les praderies de Posidònia, una espècie clau per a la biodiversitat marina mediterrània.

En general, però, volem felicitar a la Conselleria de Medi Ambient per un text que, pel que hem pogut conèixer a través dels mitjans de comunicació, planteja la regulació de dos usos especialment impactants per a la Posidonia oceanica a Balears, ja que deriven de l’ús públic: el fondeig d’embarcacions i la retirada de Posidònia de les platges. De fet, més enllà de regular aquestes dues activitats, també es prohibeixen, amb caràcter general, la pesca d’arrossegament, la ubicació d’instal·lacions d’aqüicultura, les extraccions d’àrids i els nous abocaments, mentre els emissaris existents s’hauran d’adaptar, en un termini de 5 anys, per no generar impacte sobre la Posidònia.

A partir d’ara, entenem des del GEN, cal no perdre més temps, s’ha d’aconseguir l’aprovació, el més aviat possible, d’una norma imprescindible per a la conservació de la biodiversitat balear.

 Eivissa, 17 de maig de 2017

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL FONDEIG

Català: https://lamar.gengob.org/project/la-problematica-del-fondeo-en-las-pitiusas-2/

Castellà: https://lamar.gengob.org/es/project/la-problematica-del-fondeo-en-las-pitiusas-2/