Localitzador d’embarcacions fondejades damunt praderies de Posidonia oceanica

 

En els següents mapes podeu localitzar les embarcaciones fondejades, a temps reial, a les costes de les Pitiuses, i verificar si efectivament estan fondejades damunt praderies de Posidonia oceanica.

La informació de les embarcacions a temps reial, s’obtenen dels AIS (Sistema d’Indentificació Automatica) que facilita la página web Vesel Finder.  La cartografia de Posidonia oceanica es la que té el Govern Balear a disposició dels usuaris mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica.

La intenció de fer aquesta informació pública es que els usuaris puguin monitoritzar a temps reial quina es la situació del fondeig durant la temporada estival a Pitiüses.

 

Mapa Posidonia oceanica
Mapa embarcacions temps reial